ελαιοποίηση

2ο στάδιο

Οι καλές συνθήκες χειρισμού του ελαιόκαρπου από τη συγκομιδή μέχρι την κατανάλωση είναι μεγάλης σημασίας και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα του ελαιόλαδου. Γι’ αυτό το λόγο μεταφέρουμε τον ελαιόκαρπο κάθε μέρας άμεσα μετά τη συγκομιδή του για ελαιοποίηση, μέσα σε διάτρητα τελάρα, έτσι ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί του καρπού, να διευκολύνεται ο αερισμός του και να αποφεύγεται η αύξηση της θερμοκρασίας του, ώστε να μην αυξάνεται η οξύτητά του.
Στο ελαιοτριβείο, η ελαιοποίηση πραγματοποιείται άμεσα, σε συνθήκες υψηλής καθαριότητας, με τη χρήση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας και σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25C0 - 28C0, με την ελαιόπαστα να μην παραμένει στους μαλακτήρες για περισσότερο από 20 - 30 λεπτά.